Therapeutenportaal

Let op! Vanwege de toenemende drukte bij Kurios Bijzonder kunnen wij weer intakes plannen vanaf september 2024.
Vanaf 20 juli t/m 26 augustus zijn de meeste therapeuten en regiebehandelaren op vakantie. Lees meer

Werkwijze.

Transparantie is kenmerkend voor de PsychoMotorische Kindertherapie binnen Kurios Bijzonder. We houden van open en transparante communicatie met elkaar. 

Overbruggingszorg
Binnen Kurios-Bijzonder doen we ons best om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Is uw hulpvraag urgent dan denken wij met u mee in het kader van de overbruggingszorg. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier. We kunnen u telefonisch ondersteunen of desgewenst de ouderbegeleiding opstarten. 

Intake
Iedere behandeling start met een intake met een van onze regiebehandelaren. Vooraf heeft u de toegezonden documenten ingevuld en komt u met uw kind naar onze locatie. In het intakegesprek gaan we samen met u opzoek naar de hulpvraag van u/uw kind en krijgt u uitleg over de mogelijkheden binnen de praktijk. Aan het eind van de intake maakt de regiebehandelaar met u de inschatting van de juiste hulpvraag en doelen en wordt de behandelovereenkomst getekend.  

Behandeling
De behandeling start met het belletje van de therapeut om een afspraak te maken voor de start van de behandeling. De behandelsessies duren 50 minuten. De therapeut maakt met u aan het begin van het traject afspraken die binnen het traject vallen. De behandeling is als volgt opgebouwd:

Kennismaking & diagnostische fase
In deze fase gaat de therapeut met u en uw kind in contact om te verbinden en veiligheid en vertrouwdheid op te bouwen. In deze fase zal er ook PMKT gerichte procesdiagnostiek plaatsvinden die aangestuurd wordt door de regiebehandelaar. Aan het eind van deze fase is de behandelplan bespreking waarin u en uw kind de visie van de therapeut en regiebehandelaar teruggekoppeld krijgt en de doelen worden vastgelegd. Dit doen we door middel van de Verklarende Analyse, waarin we het gehele systeem rondom het kind betrekken. 

Behandelfase
In de behandelfase wordt er met uw kind (en eventueel u als ouder vanuit de ouderbegeleiding) wekelijks gewerkt aan de gestelde doelen. Het kan voorkomen dat u als ouder actief wordt betrokken bij de doelen van uw kind en dat u deelneemt aan de therapiesessie van uw kind. Iedere drie maanden is er een evaluatiemoment waarin de doelen en voortgang worden besproken.  

Afrondingsfase
De afrondingsfase is zo ingericht dat u en uw kind steeds zekerder worden om weer op eigen benen te staan. Regelmatig wordt de tijd tussen de sessies langer omdat er thuis, op school en bij de sportclub meer geoefend gaat worden met hetgeen dat uw kind heeft geleerd. 

Afronding
Zijn we allemaal van mening dat de therapie voldoende heeft opgeleverd voor uw kind, of dat een andere insteek voor therapie noodzakelijk is, dan ronden we met elkaar de therapie af. Hiervoor gebruiken we het evaluatiegesprek om de therapie te evalueren en vragen we u om de cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Als het eindverslag is besproken zal er met u worden afgestemd wie uw verwijzer op de hoogte stelt van de afronding van de therapie en de daarbij behorende resultaten. 

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. De insteek voor behandeling is in eerste instantie voor de duur van 6 maanden. Mocht er bij de evaluatie met alle betrokken partijen besloten worden dat verlenging nodig is zal het CJG dit voortzetten voor de afgesproken termijn. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond. Een sessie duurt 50 minuten en is over het algemeen wekelijks. In de zomer- en kerstvakantie is er geen therapie. De andere schoolvakanties stemt de therapeut met u af.