Therapeutenportaal

Let op! Vanwege de toenemende drukte bij Kurios Bijzonder kunnen wij weer intakes plannen vanaf september 2024.

Team.

Mattheo van der Horst

Eigenaar

Anne Beukens

Psychomotorische Kindertherapeut

In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Ik werkte als leerkracht in het basisonderwijs. Al snel besloot ik dat ik mijzelf verder wilde verdiepen in kinderen met hulpvragen. Ik kwam terecht bij de opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie. Na het afronden van de opleiding ben ik als zelfstandig therapeut aan het werk gegaan. In 2011 kwam ik bij Praktijk Bijzonder. In de loop van de tijd ontwikkelde mijn specialisme zich steeds meer. Ik richt mij steeds meer op kinderen met hoogbegaafdheid en/of hoog gevoeligheid, maar elk kind blijft bij mij welkom.

Anne’s missie
Het is mijn missie dat elk kind gelukkig is. Dat houdt in dat elk kind wat bij mij komt, zichzelf mag zijn, dat we samen plezier hebben en dat door middel van het spel en de gesprekjes het kind leert wie hij of zij is. Samen werken we aan het ontwikkelen van de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.

Henriette Vlijm

Psychomotorische Kindertherapeut

Ik ben vanaf 1976 tot 1983 leerkracht geweest in de onderbouw op het reguliere onderwijs, van 1994 tot 2005 in het speciale basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ik heb de opleiding voor PMKT-er bewust gevolgd, omdat ik ervaren heb hoe moeilijk het is als leerkracht om hulp te kunnen bieden bij specifieke hulpvragen van kinderen. Deze kinderen zijn voor mij bijzonder.

Henriëttes missie
Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of hechtingsproblematiek en in het begeleiden van ouders/gezinnen met video-hometraining. Daarnaast ben ik rouw- en verliestherapeut. Ik werk vanuit een christelijke visie, waarbij een vertrouwensrelatie, acceptatie, respect en waardering voor het kind – als schepsel van de grote Schepper – voorop staan.

Greetje Walvaart

Psychomotorische Kindertherapeut

Als groepsleerkracht heb ik jarenlang gewerkt binnen het basisonderwijs. Ik zag steeds meer ‘bijzondere’ kinderen de basisschool binnenkomen. Voor deze kinderen wilde ik graag wat betekenen. In oktober 2010 heb ik mijn diploma Psychomotorisch Kindertherapeut behaald en werk ik met veel passie in onze praktijk.

Door het behandelen van kinderen met diverse problematiek, heb ik inmiddels veel geleerd. Daarnaast is mijn kennis gegroeid d.m.v. bijscholing op het gebied van hechting, contextueel werken met visuele hulpmiddelen, kernprincipes van hersenontwikkeling en medische- en psychosociale basiskennis. Sinds 2019 ben ik EMDR Therapeut ‘Kind en jeugd’. EMDR is een krachtige methode om trauma’s te verwerken. Op dit moment volg ik de opleiding ‘Symbooldrama’, een psychotherapietechniek die gebruik maakt van de verbeelding.

Greetjes missie
Ik loop er warm voor om kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, verder te helpen. Het één op één werken met een kind schept een vertrouwensband waardoor het kind laat zien waar de problemen liggen. Omdat ieder kind uniek is, vind ik het zo mooi dat er veel verschillende middelen zijn die ik binnen PMKT kan inzetten.

Marielle Oudendorp

Psychomotorische Kindertherapeut

In 2022 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Psychomotorische Therapie op het Windesheim te Zwolle met als minor ‘Het kind centraal, een interprofessionele benadering’. Sinds juni 2022 werk ik met veel plezier bij Praktijk Bijzonder, na hier mijn eindstage gelopen te hebben. Naast mijn werk ben ik sinds september 2022 gestart met de opleiding Psychomotorische Kindertherapie, om mijzelf nog meer te verdiepen in het kind en de diverse problematiek waar een kind al op jonge leeftijd mee geconfronteerd kan worden. Ik ben blij dat ik bij Praktijk Bijzonder de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan en nog steeds opdoe kan inzetten.

Mariëlles missie
Mijn missie is dat ieder kind kan zijn wie hij/zij is en kan genieten. Ieder kind is uniek en verdient het gezien te worden. Door tijdens de therapie in de één op één situatie aan te sluiten op het kind en het kind écht te zien, krijgt het kind de kans een groei door te maken op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Ik geniet er van om samen met een kind te werken aan groei, zodat het kind weer kan gaan stralen!

Mirjam Smelt

Psychomotorische Kindertherapeut

In 2004 heb ik de opleiding Bewegingsagogie en Psychomotorische Therapie aan de hogeschool Windesheim afgerond. Ik heb hierna een poosje gewerkt in een verpleeghuis. Toen ik zwanger was van onze oudste dochter, heb ik er voor gekozen om thuis te zijn bij haar. We kregen nog twee dochters en een zoon. Na een paar jaar ben ik met veel plezier gastouder geworden, en heb heel wat kinderen thuis mogen opvangen. Toen onze jongste naar school ging begon het weer te kriebelen om iets met mijn ‘oude’ vak te gaan doen. In 2019 ben de opleiding Psychomotorische Kindertherapie gaan doen en door mijn eindstage kwam ik bij Praktijk Bijzonder terecht, waar ik met veel plezier werk.

Mirjams missie
Mijn missie is dat ieder kind ‘gezien’ wordt. Wat heb jij nodig en hoe kan ik jou daarbij helpen? Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling wil ik heel graag verder helpen. Hoe mooi is het dat we binnen de Psychomotorische Kindertherapie aansluiten bij het kind, een vertrouwensband opbouwen en van daaruit samen aan de slag gaan. Laat je maar zien, jij mag er zijn!

Hendriette

Psychomotorische Kindertherapeut

Maarten Nijveld

Psychomotorische Kindertherapeut

Sinds september 2019 ben ik werkzaam bij Praktijk Bijzonder. Om binnen de praktijk mijn werkzaamheden te verrichten, heb ik de opleiding psychomotorische therapie (PMT) gedaan. Ik wil graag mijn opgedane kennis en ervaring(en) inzetten om kinderen en jongeren ondersteuning te bieden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Maartens missie
Ieder kind is uniek, waardevol en door God geschapen. Om die reden vind ik het belangrijk dat ieder gelijk wordt behandeld. Sommige kinderen lopen vast in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit uit zich meestal in moeilijk verstaanbaar gedrag. Mijn missie: Aandacht voor deze kinderen hebben en dezen laten bloeien in hun kracht en kwaliteiten, zodat zij weer over een gezonde dosis zelfvertrouwen gaan beschikken.

Wiktor Wolf

Interieurverzorger

Eveline Holdijk

Receptioniste

Nadi de Vos

Orthopedagoog

Met één voet in de praktijk en de ander in de wetenschap voel ik mij als een vis in het water. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik de master Orthopedagogiek afgerond en ervaring opgedaan op verschillende woongroepen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Als orthopedagoog werk ik veel samen met andere disciplines, zoals PMT/PMKT-ers. Een verrijking om vanuit verschillende invalshoeken met het kind en de ouders zorg op maat te bieden. Vanuit de opleiding tot orthopedagoog-generalist heb ik opnieuw de kracht van lijfelijke therapieën over alle werkvelden opnieuw op waarde geschat en werk ik met plezier bij Praktijk Bijzonder.

Nadi’s missie
In verbinding met elkaar samen verder groeien. Door klein te kijken en op tijd uit te zoomen zoeken we met elkaar naar verdere ontwikkeling en ontplooiing. Mijn ervaring ligt binnen veel verschillende gebieden van de ontwikkeling van jong tot oud. Zowel het kunnen van dingen (cognitie) als het aankunnen van dingen (emotionele ontwikkeling) en de zelfredzaamheid zijn voor mij belangrijke pijlers. Binnen Praktijk Bijzonder werk ik als regie behandelaar. Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit eindverantwoording over de te leveren ondersteuning, diagnostiek, behandeling (o.a. EMDR) en ouder begeleiding.

Suzanne Fraanje

Reflex therapeute

Van 2004 tot en met 2021 heb ik gewerkt in het basisonderwijs. Daarbij stond een fijne, leerzame schooltijd voorop. Na zeer positieve, persoonlijke ervaringen met de Masgutova Methode voor reflexintegratie, heb ik besloten om zelf ook de opleiding hiervoor te gaan volgen. In 2018 heb ik de basisopleiding gevolgd. Verdieping van mijn vak blijf ik opzoeken door nieuwe modules te volgen en nieuwe technieken te leren. In 2018 ben ik gestart met mijn eigen praktijk voor reflexintegratie in Nunspeet. Vanaf 2022 werk ik samen met praktijk Bijzonder. Met deze samenwerking behalen we mooie resultaten. Meer informatie over reflexintegratie en mijn praktijk is te vinden op injekracht-suzanne.nl

Suzanne’s missie
Kinderen weer in hun kracht zetten is mijn missie. Het lichaam is in staat om zichzelf te herstellen. Het is fijn dat ik daarbij kan helpen door deze lichaamsgerichte benadering. In samenwerking met ouders werken we naar een gezamenlijk doel. Waarom werken aan symptomen als je ze vanuit de basis kunt aanpakken door middel van reflexintegratie? Ik kan genieten van de blik in de ogen van kinderen na verloop van tijd. Ik zie ze groeien en sta soms echt versteld van hun ontwikkeling.