Therapeutenportaal

Let op! Vanwege de toenemende drukte bij Kurios Bijzonder kunnen wij weer intakes plannen vanaf september 2024.

Visie/missie.

Missie
Onze missie is dat kinderen en hun ouders kunnen functioneren zoals de Schepper het bedoeld heeft. Als schepsel van God zijn alle mensen gelijk en waardevol.

Visie
Onze visie is het verbeteren van het leven van kinderen die in hun ontwikkeling vastlopen binnen het (gezins)systeem die in een problematische situatie terecht zijn gekomen.

Onze therapie heeft zijn basis in de psychomotorische kindertherapie, contextueel therapie, neurosequentieel werken, ‘geboorte’ traumasensitief werken.