Therapeutenportaal

Let op! Vanwege de toenemende drukte bij Kurios Bijzonder kunnen wij weer intakes plannen vanaf september 2024.

PMKT.

Binnen de PMKT kijken we verder dan het gedrag dat het kind laat zien. Waar komt dit gedrag vandaan? Wat maakt dat dit kind dit gedrag laat zien? Op welke van de gedragscomponenten (fysiologisch/biologisch, sensorisch, motorisch, emotioneel, cognitief en sociaal) loopt een kind vast en wat is er nodig om dit kind verder te helpen in zijn ontwikkeling (Brands-Zandvliet& Eisenga-Oppenoorth, 2015). Binnen de PMKT wordt er gebruik gemaakt van het Organisme-Gedrag-Milieu-model (OGM-model) van dr. Kruger. Dit model gaat uit van een wisselwerking tussen deze factoren. Werken aan veiligheid is een van de basisbehoeften. Binnen de PMKT richten we ons daarom op de onderste bouwstenen van de gehechtheid van Truus Bakker- van Zeil. Daarnaast is er veel aandacht voor het Neurosequental Model of Therapeutics (NMT) van Bruce D. Perry.

Basisprincipes binnen de PsychoMotorische KinderTherapie zijn het geloof in de acceptatie van de eigenheid van het kind en de innerlijke groeikracht van het kind en zijn systeem. Dit maakt dat vanuit Praktijk ‘Bijzonder‘ gewerkt wordt vanuit de basisveiligheid, met vertrouwen, respect, acceptatie en waardering voor de cliënt en naaste betrokkenen.

Uit evenwicht/ opzoek naar de logica van het gedrag.
Wanneer de ontwikkeling van uw kind vastloopt, is dat aan het bewegingsgedrag van uw kind te zien. Het kind laat zonder woorden zien wat er aan de hand is door:

 • Overbeweeglijkheid en passiviteit
 • Onhandig en houterig gedrag
 • Weinig lichaamsbesef
 • Coördinatieproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Achterstand in de motorische ontwikkeling

In de ontwikkeling van het kind speelt bewegen een belangrijke rol. Al bewegend leert het kind zichzelf en de wereld kennen. De ontwikkeling van het brein wordt gevormd door de ervaring die het kind opdoet tijdens het bewegen.

Sociaal en emotioneel is dat herkenbaar aan het volgende gedrag:

 • Aandachts-, motivatie-en leerproblemen
 • Agressief of juist teruggetrokken gedrag
 • Moeilijk vrienden kunnen maken
 • Faalangst
 • Gespannenheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Slapeloosheid
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Angst
 • Geen leiding accepteren, regie willen houden

Is er sprake van een stagnerende ontwikkeling op het gebied van motoriek, cognitie, spraak-taal of sociaal/emotioneel, dan kunnen wij uw kind helpen.

Wat is Psycho Motorische Kinder Therapie (PMKT)?
PMKT is een therapie voor kinderen van 0 tot 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien.  Het belangrijkste resultaat wat we met psychomotorische kindertherapie willen bereiken is dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen gedrag en gevolgen daarvan. Daarmee leert het kind zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden kennen waardoor de ontwikkeling weer op gang komt. Hierdoor ontstaat ruimte om te groeien in de emotionele en sociale ontwikkeling. Samen maken we de terugkoppeling naar de dagelijkse praktijk en ondersteunen we bij de ontwikkelingen die je kind doormaakt. Parallel aan het therapieproces van het kind krijgen de ouders/verzorgers handvatten aangereikt zodat het kind ook buiten de therapie ander gedrag kan laten zien. 

Hoe ziet de therapie eruit? 
De PMKT werkt doelgericht aan een positieve persoonlijkheidsontwikkeling en zijn veelal gericht op het stimuleren van de emotionele en sociale ontwikkeling. Met spel en bewegen stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeften en gevoelens van het kind.  Uitgangspunt in de therapie is werken vanuit de sterke kanten van het kind, de innerlijke groeikracht en de acceptatie van de eigenheid van het kind omdat PMKT gelooft in de groeikracht van het kind zelf.  Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.  Nieuwe patronen in de hersenen kunnen door herkenning van de lichaamssignalen worden aangemaakt, wat zorgt voor een optimale ontwikkeling van het brein. Al deze ervaringen maken het mogelijk dat het kind op een steeds meer adequate manier gaat reageren. Hierdoor wordt een positieve ontwikkeling gestimuleerd.  

De PMKT is bij uitstek een trauma sensitieve behandelvorm waardoor jonge kindtrauma’s verwerkt worden.